Administrator przypomina, że użytkownicy systemu są zobowiązani do zabezpieczenia nazwy użytkownika i hasła służących do uzyskania dostępu do systemu i nie udostępniania poufnych danych osobom niepowołanym.

Próby nieautoryzowanego dostępu do systemu są zabronione i traktowane będą jako naruszenie obowiązujących norm prawnych.